ORNITOLOGICKÉ POSUDKY

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Časovo flexibilná a promptná realizácia, často už do 24 hodín. V prípade nálezu chráneného živočícha preferujeme operatívny manažment bez obmedzenia stavebnej činnosti. Väčšinou sa práce vymedzia časovo a priestorovo tak, aby vtáky dostali šancu na nerušené vyhniezdenie. Je to efektívnejšie ako žiadať MŽP SR o výnimku z ochrany. 
Garancia odbornosti, platná výnimka zo zákona na manipuláciu s chránenými živočíchmi, dlhoročné skúsenosti a doktorát zo zoológie, poverenie Štátnou ochranou prírody SR podľa § 5 ods. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z. č. ŠOP SR/243-001/2023 platné do 31.12.2027. 
Cena vždy nižšia ako u konkurencie, stačí poslať ich cenovú ponuku, prioritou je pre nás ochrana, nie zisk. Garantujeme spoľahlivosť, máme špičkové technické vybavenie, profesionálne a rýchle jednanie.  
Kto sme?
Sme malá "rodinná" firma, pre ktorú je spoločensky zodpovedné podnikanie viac ako poslaním. Predávame produkty a poskytujeme odborné poradenstvo a služby, ktoré riešia konflikty medzi vtákmi a človekom, vzdelávajú verejnosť a chránia vtáctvo a prírodu. Veľa našich aktivít je bezplatných, pre dobrú vec. Zisk z podnikania navyše z veľkej časti reinvestujeme do priamej ochrany vtáctva a prírody. Našim cieľom je nielen robiť to, čo nás baví a napĺňa, a nie len udržateľná rentabilita pri zachovaní minimálnej ekologickej stopy, ale aj účinne ovplyvňovanie iných firiem, spotrebiteľov a verejnosti tak, aby svojim správaním a prioritami dokázali sami prispieť k ochrane nášho spoločného životného prostredia. Sme jedna z prvých firiem tohto typu, spájame prvky neziskového a súkromného sektoru, v prospech lepšej budúcnosti nás všetkých.
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky