FAQ - ORNITOLOGICKÉ POSUDKY

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

FAQ

Najčastejšie otázky

Prečo sú ornitologické posudky potrebné? 

Takmer všetky voľne žijúce vtáky sú u nás zákonom chránené, čo vyplýva aj z prijatej európskej legislatívy a z príslušných smerníc (hlavne Smernica o vtákoch). Európska únia dbá aj na ochranu tzv. druhov európskeho významu, ktoré sú medzi týmito chránenými druhmi špeciálnou kategóriou. Všetky sú ohrozené ľudskými aktivitami a väčšina z nich je aj na ústupe. Zabezpečenie ochrany ich lokálnych populácií však leží predovšetkým na pleciach samotných členských krajín a teda aj nás. Aj naše úrady a obce preto neberú potenciálne hrozby v čase reprodudkcie vtákov na ľahkú váhu. Kladné rozhodnutie o výrube drevín či krovín s hniezdami zákonom chránených vtákov, či zle načasovaný výrub, môžu vyjsť prekne draho žiadateľa aj úrad. Spoločenská hodnota "hniezdnej cenózy" na niekoľkých drevinách sa môže vyšplhať až do astronomických súm. Je preto aj v ich vlastnom záujme, aby ku každej žiadosti o výrub v čase od marca do septembra vyžadovali ornitologickú obhliadku.     

Ďalším typom posudkov sú ornitologické posudky k stavebnej činnosti. Garantujú vylúčenie prítomnosti chránených živočíchov pri stavbách s viac ako 3 podlažiami. Ide o revitalizácie vonkajšieho plášťa, teda to klasické zatepľovanie bytových domov, ktoré ale ohrozuje nielen vtáky, ale aj netopiere. Vykonávame aj takéto obhliadky pred stavebným konaním, aj pred samotnou realizáciou stavby. Objednať sa dajú tu

Sú nevyhnutné? Nedá sa ísť inou cestou?

Posudky k výrubom nie sú nevyhnutné, ale v takom prípade je potrebné počkať až do skončenia vegetačnej sezóny, resp. do konca reprodukčnej sezóny vtáctva. Bez ornitologickej obhliadky je s výrubom možné začať najskôr až v októbri. Že v tomto období už vtáky nehniezdia? Väčšina naozaj nie, už od augusta by ste hniezdiča hľadali márne. Zohľadňuje sa však aj sezónny výskyt netopierov, ktoré na strome môžu zaliezť do dutín. Aj netopiere sú zákonom chránené živočíchy. Nechať si vypracovať ornitologický posudok neznamená automaticky, že na stromoch "nebudú" žiadne aktívne obsadené hniezda. Ak sa nájdu, profesionálny ornitológ vie stanoviť dobu výrubu vo vegetačnej sezóne bez toho, aby došlo k akejkoľvek ujme na životoch hniezdiacich vtákov, väčšinou je to otázka niekoľkých dní až týždňov v závislosti od veku znášky či mláďat. Následne sa určí postup, ktorý spĺňa aj požiadavky na ochranu vtákov, aj požiadavky na výrub. 

Koľko sa bežne platí za obhliadku a zhotovenie posudku?

Spracovateľov ornitologických posudkov je viacero a každý má iné hodnoty a nároky. Prioritne je táto činnosť agendou zoológov ŠOP SR. Často sú však zaneprázdnení. Preto je mnohokrát rýchlejšie obrátiť sa na súkromníka. V prípade stavieb musí ísť špeciálne o tzv. poverenú osobu. Tých je na Slovensku asi 10. Výsledná cena ornitologického posudku je otázkou pracovného výkonu (koľko krát sa urobí obhliadka, aké dreviny to sú, koľko majú dutín, aké sú vysoké, či netreba plošinu) a toho, na koľko si posudzovateľ dokáže oceniť vlastnú prácu a či ho úrady (orgány ochrany prírody) akceptujú. Nie je ornitológ ako ornitológ. Kľúčovým faktorom je aj to, koľko dokáže venovať obhliadke času. Tí, ktorí urobia trojhodinovú dôslednú prehliadku drevín určených na výrub a ovládajú metodiku mapovania hniezd väčšinou pýtajú za jeden posudok 100 až 200 EUR, sú však aj takí "posudzovatelia", ktorí k drevinám ani neprídu, alebo im venujú päť minút, takí idú zvyčajne hlboko pod obvyklú cenu. Na takéto ponuky však treba dávať pozor! Zanedbaná obhliadka môže mať pre žiadateľa aj úrad veľmi nežiadúce až trestnoprávne dôsledky a pre vtáky to znamená v mnohých prípadoch istú záhubu. Podozrivo nízka cena je znakom amaterizmu, veľmi často ide o podvodníkov bez vybavenia, ktorí ani nie sú ornitológmi. Neprimerane vysoká cena za posudky je už naopak minulosťou. A predovšetkým, na cene sa vždy dá dohodnúť, prioritou je pre každého ornitológa najmä záchrana obsadených hniezd, nie peniaze. 

Ak teda potrebujem ornitologický posudok, na koho sa obrátiť a ako postupovať?

Môžete sa obrátiť aj na nás. Sme časovo flexibilní, vieme Vám zrealizovať obhliadku drevín spolu s napísaním posudku už do 24 hodín a to kdekoľvek na Slovensku. Stačí vyplniť objednávkový formulár alebo nás kontaktovať telefonicky na čísle 0911 10 99 55 prípadne e-mailom na ornis@ornis.sk. Dohodneme si termín a čas obhliadky, prídeme, zmapujeme hniezda, napíšeme posudok a pošleme faktúru. Platí sa až po dodaní posudku, žiadne zálohy. Za objednávku považujeme buď Vašu vlastnú, podpísanú, ktorú nám pošlete s dohodnutými údajmi a podkladmi na náš e-mail alebo poštou, alebo zmluvu o dielo, ktorú spolu podpíšeme, prípadne vyplnenú elektronickú objednávku (cez vyššie spomenutý formulár).

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky