GARANCIE - ORNITOLOGICKÉ POSUDKY

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

GARANCIE

Odbornosť - akceptovanie všetkými úradmi, obhliadky robí odborne spôsobilá osoba, skúsený ornitológ s výnimkou zo zákona, poverením ŠOP SR a rokmi praxe, tiež dlhoročný aktívny člen SOS/BirdLife Slovensko 

Odborný garant - Mgr. Radovan Jambor, PhD., konateľ, odborne spôsobilá osoba a realizátor obhliadok. "Posudkovú činnosť a obhliadky drevín vykonávam už dlhé roky, som skúsený ornitológ, ktorý Vám garantuje kvalitu a akceptovateľnosť spracovaného posudku.  Už od roku 2012 sa venujem ornitológii a zoológii profesionálne a v rokoch 2008 až 2012 som absolvoval doktorát zo zoológie na UK v Bratislave a už takmer 19 rokov som aktívnym členom Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. Mám živnostenské oprávnenie na výskum v oblasti prírodných vied a poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, rovnako som držiteľom licencie na odchyt vtáctva a držiteľom výnimky zo zákona umožňujúcej manipuláciu s ním. Potrebné technické vybavenie, vedecké a publikačné skúsenosti, zručnosti pri hľadaní vtáčích hniezd (nadobudnuté pri dizertácii z oblasti hniezdnej biológie vtákov), k tomu dobré referencie a dlhoročná prax dávajú vypracovanému posudku patričnú váhu a umožňujú ho akceptovať príslušnými úradmi ako podklad k rozhodnutiu o povolení výrubu drevín vo vegetačnom období, teda aj reprodukčnom období vtáctva ako aj ostatných vyšších živočíšnych taxónov."

Časová flexibilita - posudok aj s obhliadkou do 24 hodín

Nízka cena - len nutné náklady, bez ujmy na kvalite požadovaného výstupu, ak Vám niekto ponúkne nižšiu cenu, my ju ešte znížime! Stačí poslať ich cenovú ponuku, prioritou je pre nás ochrana, nie zisk. 

Celoslovenská pôsobnosť - vieme sa dostať v krátkej dobe kamkoľvek, pôsobíme na celom Slovensku. 

Technické vybavenie - nie len bežný ďalekohľad, ale aj inšpekčná mikrokamera, rebrík, teleskopické zrkadlá, kamery, fotoaparát, batdetektor, fotopasce, termokamera atď. garantujú dôsledné prehľadanie posudzovaného priestoru, neprehliadneme skutočne nič!

Profesionálny prístup - vieme, čo sa od nás očakáva, odborné a profesionálne vystupovanie, máme potrebné povolenia, a hlavne dlhoročné skúsenosti, ktoré sú na nezaplatenie

Poistenie proti škodám - v prípade, že Vám pri obhliadke náhodou vznikne škoda, uhradí ju poisťovňa

BOZP - výškové práce, všeobecné školenie
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky